Skip navigation
Events
Past: 1 October 2023 - 1 October 2023
From 14:00 until 16:00

Groningse stoomwagen: succes, miscommunicatie en deceptie

In oktober, Maand van de Groninger Geschiedenis, organiseren Museum aan de A, Groninger Archieven en Historische Vereniging Stad en Lande vier historische cafés waarin verschillende eurekamomenten uit de Groninger geschiedenis verkend worden. We brengen een ode aan de wetenschappers en denkers die ondenkbare vragen durfden te stellen en aan de vrije geesten die het onmogelijke mogelijk maakten. Elk historisch café bestaat uit een hoofdlezing en twee minilezingen.

Hoofdlezing – Groningse stoomwagen: een verhaal van succes, miscommunicatie en deceptie

Enkele jaren voordat de eerste stoomtreinen in Nederland rijden, maken professor Sibrandus Stratingh (1785-1841) en instrumentenmaker Christopher Becker in 1834 een proefrit in hun zelfgebouwde stoomwagen. Nadat Stratingh enkele verbeteringen aanbrengt, kunnen we zijn uitvinding misschien wel de eerste Nederlandse auto noemen.

Hoewel het een prima functionerend voertuig is, zorgt miscommunicatie tussen Groningen en Den Haag én politiek ervoor dat er met deze uitvinding uiteindelijk niks gebeurt. De stoomwagen raakt min of meer in de vergetelheid. Zelfs vandaag de dag wordt de opmerkelijke uitvinding van Stratingh nog vaak over het hoofd gezien door onderzoekers.

Ulco Kooystra is chemisch historicus en promoveerde in 2021 op het werk van de Groningse hoogleraar scheikunde Sibrandus Stratingh. Sinds 2016 werkt Kooystra als wetenschappelijk informatiespecialist bij het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen aan de RUG.

Minilezingen – Verborgen eurekaverhalen

Na de hoofdlezing laten andere sprekers u tijdens minilezingen kennismaken met de schatten die in de depots van verschillende erfgoedinstellingen in Groningen liggen. Welke eurekaverhalen schuilen er achter de objecten of archiefstukken die bewaard worden door musea en de Groninger Archieven?

Dit programma maken wij in de loop van september bekend.

Ontwerp stoomautomobiel, ca. 1845. Vervaardiger N.W. Dusselsma, Nationaal Archief

Hoofdlezing – Groningse stoomwagen: een verhaal van succes, miscommunicatie en deceptie

Enkele jaren voordat de eerste stoomtreinen in Nederland rijden, maken professor Sibrandus Stratingh (1785-1841) en instrumentenmaker Christopher Becker in 1834 een proefrit in hun zelfgebouwde stoomwagen. Nadat Stratingh enkele verbeteringen aanbrengt, kunnen we zijn uitvinding misschien wel de eerste Nederlandse auto noemen.

Hoewel het een prima functionerend voertuig is, zorgt miscommunicatie tussen Groningen en Den Haag én politiek ervoor dat er met deze uitvinding uiteindelijk niks gebeurt. De stoomwagen raakt min of meer in de vergetelheid. Zelfs vandaag de dag wordt de opmerkelijke uitvinding van Stratingh nog vaak over het hoofd gezien door onderzoekers.

Ulco Kooystra is chemisch historicus en promoveerde in 2021 op het werk van de Groningse hoogleraar scheikunde Sibrandus Stratingh. Sinds 2016 werkt Kooystra als wetenschappelijk informatiespecialist bij het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen aan de RUG.

Minilezingen – Verborgen eurekaverhalen

Na de hoofdlezing laten andere sprekers u tijdens minilezingen kennismaken met de schatten die in de depots van verschillende erfgoedinstellingen in Groningen liggen. Welke eurekaverhalen schuilen er achter de objecten of archiefstukken die bewaard worden door musea en de Groninger Archieven?

Dit programma maken wij in de loop van september bekend.

Praktisch

Aanmelden via maandvandegroningergeschiedenis.nl