Skip navigation
Events
Past: 10 May 2023 - 10 May 2023
From 20:00

Lezing Leegloop Groninger platteland in late middeleeuwen

Historische vereniging Stad en Lande en de Groninger Archieven organiseren de lezing van Remi van Schaik. In de late middeleeuwen kromp de bevolking als gevolg van verschillende crises. Historicus Remi van Schaïk vraagt zich af of dat ook de reden was voor de leegloop van het Groninger platteland in die tijd.

In de Europese geschiedenis worden de late middeleeuwen vaak gezien als een periode van economische en demografische crisis met hongersnoden en epidemieën tot gevolg. Voor de Nederlanden als geheel is dat al eens ter discussie gesteld. De vraag is of deze crises ook zorgden voor een krimpende bevolking in sommige delen van het Groninger platteland. Of hebben andere factoren tot verarming en leegloop geleid? Hoe komt het dat er vervolgens geen herstel te zien valt, zoals vaak op andere plekken het geval is?

Remi van Schaïk werkte tot zijn pensionering in 2015 als docent en onderzoeker Middeleeuwse Geschiedenis en Handschriftenkunde aan de Opleiding Geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen.

20.00 uur lezing Remi van Schaïk
Gratis toegang

Afbeelding: Kaart in vier delen. Detail met Lutjewolde uit Noordwestelijk deel, 1781. Vervaardiger Theodorus Beckeringh, Groninger Archieven (1536_6314)