Skip navigation
Events
Past: 25 August 2023 - 7 January 2024

Tussen land en lucht

Jacob Molenhuis bouwde in 1923 naast zijn ouderlijk huis in Kruisweg (De Marne) een woonhuis annex fietsenwinkel

en -werkplaats. De zolderverdieping richtte hij in als fotostudio inclusief donkere kamer. Gedurende een

halve eeuw was Molenhuis een van de weinige fotografen in het noordwesten van Groningen. Om die

reden poseerden veel streekbewoners voor zijn camera: van landarbeiders tot schooljuffrouwen. Maar hij

maakte niet alleen portretten. Ook panden, agrarische machines en zelfs een aan de schuurdeur

genagelde kat legde hij vast op de gevoelige plaat. Tot op hoge leeftijd bleef Molenhuis fietsenmaker en

fotograaf. Zijn gehele carrière werkte hij met dezelfde tweedehands platencamera. Hij overleed op bijna

93-jarige leeftijd en ligt met zijn vrouw Nieskje de Vries begraven in Hornhuizen. Een deel van die

negatieven bleef bewaard en maakt deel uit van het Nationaal Archief / Collectie Spaarnestad.

David Vroom bracht de streek in beeld waar Jacob Molenhuis een halve eeuw fotografeerde. Om zo te reageren

op het werk van Molenhuis en een nieuw tijdsbeeld te geven van de streek waar Molenhuis en zich

verbonden mee voelde. Auteur Rianne Denissen schreef de tentoonstellingstekst.

‘Tussen land en lucht’ is de Groningse en zevende editie in een serie van twaalf tentoonstellingen van De

Mix Nederland. Bij iedere editie wordt historische fotografie gebruikt als bron van inspiratie door de

hedendaagse Nederlandse fotografen. Een initiatief van stichting Beeldmix samen met NS, ProRail en

Museum aan de A op uitnodiging van Noorderlicht Fotofestival.