Skip navigation

CHC Old­ambt — Gar­tje ten Have-Land en Johan­na Ader-Appels

CHC Oldambt maakt een tweetal plaquettes die herinneren aan Gartje ten Have-Land en Johanna Ader-Appels. Eerstgenoemde neemt in 1919 – direct na de invoering van het vrouwenkiesrecht – plaats in de gemeenteraad van Beerta. De in Nieuw-Beerta geboren boerendochter woont op een boerderij in de Kroonpolder en is ruim tien jaar gemeenteraadslid. Johanna Ader-Appels was een predikante en verzetsstrijdster tijdens de Tweede Wereldoorlog. De pastorie in Nieuw-Beerta waar zij en haar man ‘Domie Ader’ woonden, werd een belangrijk verzetscentrum en onderduikerplaats. Nadat haar man gefusilleerd werd, bleef ze haar verzetswerk voortzetten. In 1947 publiceerde ze Een Groninger pastorie in de storm, een boek over haar belevenissen tijdens de oorlog.

Johanna Ader-Appels met zoon Bas Jan. Foto Lilly Samuel, Groninger Archieven