Skip navigation

Stich­ting Ves­ting Oude­schans — Griet­je Wolthek

Stichting Vesting Oudeschans wil een straat in de vesting vernoemen naar Grietje Wolthek. ‘Ons Grietje’, zoals ze door de andere inwoners liefdevol werd genoemd, woonde 94 jaar in dezelfde woning in Oudeschans. Om het karakteristieke huis voor Oudeschans te behouden, schonk Grietje het in 1986, bij leven, aan de Stichting Vesting Oudeschans.

Schilderij van Hans Ladrak