Skip navigation

Werk in uitvoering

Als een tussentijd, zo beschouwt Anita Oosterloo de transitie van het Noordelijk Scheepvaartmuseum naar Museum aan de A. Een tijd van niet meer en nog niet, met lege ruimtes wachtend op wat komen gaat. Deze momenten en plekken brengt ze in beeld. Ze suggereert tijd en ruimte met deze beelden: tussentijd en tussenruimtes om als kijker te beleven. De beelden roepen een verlangen op om te zien wat er (nog) niet is. Er komt ruimte voor iets nieuws.