Skip navigation

Muse­um Stad Appin­ge­dam — Siby­l­le van Griethuysen

Museum Stad Appingedam heeft een plaquette gemaakt van Sibylle van Griethuysen (1621-1699), een Damster schrijfster en dichteres. Sibylle publiceerde haar eerste dichtbundel, In rym gestelde claeg-liederen Jeremiae, in 1645. Haar tweede bundel, Spreeckende schildery, veroorzaakte een regelrechte rel in Appingedam, omdat ze zich uitliet over de schijnheiligheid in de Gereformeerde Kerk. Later schreef ze lofdichten voor de boeken van uitgever Fonteyne. In 1654 verhuisde ze van Appingedam naar Groningen.

Sibylle van Griethuysen, ca. 1660. Gravure, T. Faber en J. v. Meurs, Groninger Archieven