Skip navigation

ANBI

test

Doelstelling volgens de statuten

“De stichting heeft ten doel het verzamelen van verhalen en objecten van Groningen en Groningers in een vaste presentatie en in een vaste ontmoetingsplek, met de inzet van veel verschillende middelen in het museum, in Stad en provincie. De vaste en tijdelijke presentaties sluiten aan op de collectie Groningen, hebben een link met de Groninger Canon en verhalen van Groningen, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn."

Bekijk hier de statuten.

Organisatie

  • Raad van Toezicht: Rob Schuur (voorzitter), Ellen ter Hofstede, Leonieke Vermeer, Marieke Boekhold-Miltenburg en Willem de Kok.
  • Directeur bestuurder: Nicolette Bartelink

Beloningsbeleid

In het beloningsbeleid volgt het museum de BBRA- schalen (verzelfstandigde rijksmusea) van 2006. De functies in de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd.

Beleidsplan Museum aan de A